nồi làm lạnh sữa

nồi làm lạnh sữa

dung tích 50 đến 500 lít

máy làm lạnh 2 đến 20HP

nhiệt độ làm lạnh 2 đến 10 độ

thời gian 30 đến 65 phút

0967789304